петък, 13 юли 2012 г.

Костурски край - селата Вишочица и Въмбел


Вишочица

Селото се е намирало на половин  час път на север от Капешчица, в едно възниско място. Населението по всяка вероятност е било смесено от българи християни и албанци, които са били мохамедани и християни. Българите християни са признавали върховното водачество на Българската Екзархия. Какъв е броя на населението в началото на ХХ в е трудно да се каже, тъй като не е упоменато в статистиката на В. Кънчов от 1900 г. За това село единствено се споменава в спомените на Георги Райков, и от Екзархийския наместник на Костурската епархия - архимандрит Панарет по време на Балканските войни в донесение до Българската екзархия, относно съдбата на българското население след установяването на гръцката власт от началото на януари 1913 г. споменава село Височица, като мохамеданско село, което било изгорено заедно с Капешчица, докато Г. Райков споменава, че е било смесено, българи и турци, но които знаели албански. Може да се приеме, че мюсюлманското население е било албанско. Българите християни били екзархисти, но това не може да се приеме с пълна вяра, тъй като за тях щеше да знае архимандрит Панарет. .
По всяка вероятност землището на това село днес се намира в Албания.

В спомени,  документи, книги и в интернет сайтове лица живели в това село не се споменават.


Въмбел (Вимбил, Вампели, Вембел)
                       дн. Μοσχοχώρι

Селото е разположено на 2 км северозападно от Смърдеш, на един рид. На 54 км югозападно от Лерин  и на 40 км северозападно от Костур в подножието на пл. Корбец и връх Козич в областта Корешча.                                                                                         
При преброяването от 2001 г. територията на обезлюденото село е посочена в тогавашната община (дем) Смърдеш (Кристалопиги), префектура Лерин (Флорина).
Селото се споменава за пръв път в османски дефтер от 1530 г. под името Вимбил с 84 семейства.
В ХІХ  в. Въмбел е чисто българско село. Името Въмбел е вариант със запазен носов изговор на въбел - кладенец.
В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол през 1878 г. и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 г. Въмбел е посочено като село със 150 домакинства с 420 жители българи.
По време на Кресненско-Разложкото въстание четирима души от селото вземат участие в него.
Според статистиката на Шинас от 1886 г. в с. Вампели живеят 700 християни. В селото има църква, училище за момчета, ханове.
През 1889 г. Стефан Веркович пише, че в селото има 135 български семейства с 656 жители.
В картата на Генералния щаб на Австро – Унгарската армия е посочено под името Вамбели и Вибел.
Според статистиката на В. Кънчов от 1900 г. Въмбел има 650 жители българи.
В картата си Контоянис го представя като патриаршистко село с църква и училище.
От 1903 г. всички жители на Въмбел са под върховенството на Българската екзархия. Каравитис споменава, че селската чета на ВМОРО спадала на подчинение на Митре Влаха, и че тя можела да достигне до 120 човека.
На 10 април 1903 г. Драгумис споменава за шестима старейшини арестувани от турската власт и доведени в Битоля.
Въмбел е едно от селата в Костурско, които активно се включват в борбата на ВМОРО. На 28 март 1903 г. селската чета на Въмбел се притичва на помощ на обсадените в с. Смърдеш  чети на Б. Сарафов, В. Чекаларов и Ив. Попов, като заедно с четата на с. Върбник удря в гръб турската войска. По време на Илинденското въстание, на 25 август 1903 г. селото е разграбено от турски аскер, 86 къщи са опожарени от 125, а 8 души са убити. В планината Липовец в пещера близо до селото 15 въстаници от  Въмбелската селска чета се самоубиват, за да не попаднат в ръцете на противника. Според Петцивас по време на Илинденското въстание 120 къщи са опожарени.
Според информация на училищният инспектор Налция от юни 1904 г. селото било силно „фанатично екзархийско”.
По данни на секретаря и Д. Мишев през 1905 г. във Въмбел има 960 българи екзархисти.
По време на Гръцката македонска борба в периода 1904 – 1908 г. селото е посещавано на няколко пъти от андартската чета на Лаки Далаки през 1905 г. Заловени са няколко пъти селяни от селото и са изпращани заплашителни писма за нападения, ако селото не предостави квартири и храна за андартите. Вардас отбелязва, че на 29 октомври 1905 г. селяните се съгласяват да осигурят седем квартири.
Във в. „Емброс” от 5 декември се появява съобщение за станало сражение между четата на Митре Влаха и турската армия при с. Въмбел. Четата използвала бомби, за да успее да си пробие път. Според телеграмата, която публикува вестика от Солун, жертвите от турска страна били 65, а на четата 5.
В периода между 1907 – 1912 г. 16 човека от селото емигрират в САЩ и пристигайки на о. Елис заявяват, че са македонци, а в периода 1905 до 1916 г. 30 въмбеляни заявяват, че са българи.
Според Георги Константинов /Бистрицки/ Въмбел преди Балканската война има 120
български къщи.                                                                                                                      
През 1912 г. след Балканската война селото попада в Гърция.                                                 
В списъка от 1913 г. в селото е посочено, че живеят 733 човека, като съотношението между мъже и жени е 362/371.
Според информация появила се във в.”Емброс” от 10 март 1916 г. населението на селата Въмбел, Дъмбени, Смърдеш, и Брезница били подлагани на непрекъснато нападение и грабежи от страна на бившите андартски капитани Лаки Далаки, Мавроматис, Апостолидис и др.
През 1918 г. селото е обявено са самостоятелна община.
Милойевич смята, че в селото 127 славянски – християнки къщи.
Според преброяването от 1920 г. в селото има 128 семейства, с обща численост 574 жители, като съотношението между мъжете и жените е 224/350.
Михаелидес посочва, че на 13 изселили се семейства в България имотните им отношения със селото били ликвидирани. А според краеведски проучвания 17 семейства са се изселили в България през 1916 г. Симовски посочва, че след Ньойския договор 71 човека емигрират в България.
През 1927 г. селото е прекръстено на Мосхохорио.
Според преброяването от 1928 г. населението е намаляло на 444 човека, като съотношението между мъже – жени е 171/273. В селото са били настанени 3 бежанци дошли в Гърция след 1922 г.
В статистиката от 1932 г. се посочва, че в селото има 105 семейства и всички те са със славянско самосъзнание.
След преврата на Метаксас от селото има затваряни в ареста селяни за това, че са пеели на собствения си език и са чели книга, която не е на гръцки език.
Според преброяването от 1940 г. населението нараства на 488 човека, като съотношението между мъже и жени е 237/251. Сградният фонд на селото е 102 сгради.
По време на окупацията на Гърция 16 човека се включват  в българската паравоенна организация „Охрана”. В ЕЛАС и в Македонската Егейска бригада се включват 27 човека.
В статистиката от 1945 г. се посочва, че в селото живеят 448 човека, като 430 от тях са със славянско самосъзнание.
По време на Гражданската война в редовете на ДАГ се сражават 105 Въмбелчани. Над 30 човека се преследват по политически причини по време на Гражданската война. В периода между 1945 – 1949 г. загиват 37 човека. За периода от 1941 до 1949 г.  се изселват 419 човека ( общо 81 семейства)
В околностите на селото се провежда заседание на Първия конгрес на НОФ на 13 януари 1948 г. На него вземат участие 500 делегати.
Според Мартинова 138 деца били изведени от селото от комунистите, за да бъдат отведени в страните на Източна Европа. Те били съпроводени от 9 възпитатели.
Преброяването от 1951 г. отчита, че селото е обезлюдено. В момента селото с цялото си землище е превърнато в пасбища за влашките овчари, които са заселени в съедното село Кристалопиги ( Смърдеш)
Надморската височина, на която е било разположено селото е 1174 м.

В спомени,  документи, книги и в интернет сайтове  като жители на това село се споменават следните лица:

Авгалов (Aughaloff?), Васил - емигрирал в САЩ през 1912 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ангел – войвода на селската чета по време на въстанието. / виж: Николов,Б.Й. Вътрешната македоно – одринска..., с. 7./
Андон, Атанас - емигрирал в САЩ през 1905 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Андонов/Донов/, Георги/Герго/ – роден през 1875/1876 г.; по време на Илинденското въстание е бил четник от селската чета; убит на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. ,Ст. Трифонов , Македония и Тракия..., с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с.279./
Андонов, Никола – роден през 1893 г.; емигрирал в САЩ през 1912 г.; според Димитриос Литоксоу, декларира, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Андонов/Донов/, Яне/Яно/ – роден през 1881 или 1885 г. г.; застрелян в планината Липовец на 31.VІІ. 1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов ,Македония и Тракия...,с.288; Чекаларов, В. Дневник...,с.279./
Андреев, Пандо – роден през 1878 г, по време на Балканската война служил в нестроевата рота към 6 Охридска дружина,1.Х.1912 – 10.VІІІ.1913 г. /виж: Архивни справочници,т.9,Македоно...,с.42./

Андреев, Христо - участник в Кресненско – Разложкото въстание през 1879 г.; взел участие в четвърта чета под ръководството на Стефо Николов; родното му място е записано Вобери. /виж: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5% D1%84%D0%B0%D0% BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8F)./

Анотов, Пандо(Панда) - емигрирал в САЩ през 1912 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./

Апостолов, Илия - участник в Кресненско – Разложкото въстание през 1879 г.; взел участие в първа чета под ръководството на Георги Караискаки. /виж: http://bg.wikipedia.org/wiki/% D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8/

Аргиров, Христо - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Атанасов, Андон - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Атанасов, Мито /Митю/ - роден през 1890 г.; по време на Балканската война първоначално е бил  в Костурската съединена чета , а по – късно в 3 рота на 2 Скопска дружина на МОО, 20.ІХ.1912 – 20.ХІІ.1912 г и после неизвестно. /виж: Архивни справочници,т.9,Македоно...,с.67/
Атанасов, Наум - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Башо (Башов), Илия - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; според други сведения трима члена от семейството заедно с него емигрират в Америка през 1936 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Башов (Вашов), Насе - сражава се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; загинал там през 1948 г. /виж: http://lithoksou. net/kastoria_gh_e.html./
Башов (Вашов), Яни - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г.; в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в Америка.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Безов, Пандо - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Безова, Дина - глава на 2-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Безова, Лена - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Грамос; загинала през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Благоев, Ване - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Вангелов(Вангел), Константин – роден през 1885 г.; емигрирал в САЩ през 1907 г.; според Димитриос Литоксоу, декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Василев(Фасилев ?), Сотир – роден през 1890 г.; емигрирал в САЩ през 1910 г.; според Димитриос Литоксоу, декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Въмбелски, Наки – четник в Костурските чети по време след Илинденското въстание; загинал в сражението заедно с М. Влаха в Жупанишча. /виж: Борбите в Македония ...,с.650./
Гамаков, Дине - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гамаков, Лазо - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ганчов, Кръсто Б. - емигрирал в САЩ през 1914 г.; пристигайки на о. Елис заявявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гапков, Георги - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г. ; бил е арестуван на 11 март 1946 г., лежал в гръцки затвор през с. г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; офицер;  емигрирал в  СССР, след края на Гражданската война.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гапков, Ило - член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.; сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гапков, Михе (Мельо, Миха) - глава на 12-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; бил е в гръцките  затвори през 1933 г.; арестуван е на 11 март 1946 г. и е хвърлен в затвора, където пребивава през 1946 – 1947 г.; .; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г.; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Югославия, като глава на 14-членно семейство през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гапков, Цильо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гапкова, Ильовица - по сведение на ДАГ от 1947 г. е арестувана на 11 март 1946 г. и е хвърлена в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гапкова, Лефтера - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Грамос; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гапковски ( Гапков), Зисо Петков – сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г.; от 1946 г. е в редовете на ДАГ до VІІ – VІІІ. 1949 г., когато е бил пленен в сраженията при Грамос, заедно с 36 войника; известен като капитан Вичо; емигрирал в Ташкент; след това се установил в дн. Р. Македония. /виж: Македонско сонце, бр. 674, 1.6.2007, с. 42-43; http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гапковски, Наум – роден 1941 г.; отведен като дете бежанец по време на Гражданската война в Гърция; в момента живее в Р. Македония; геолог. /виж: Уикипедиа – Въмбел./
Гапковски, Яне Петков / Рапкос/ - роден през 1929 г.; от 1946 г. е в ДАГ; командир на чета „ Сомботер”; вземал участие в боевете за Вич ; заловен и отведен в Атина; осъден на смърт; благодарение на братовчедите си Панайот и Зисо Димитропулос е бил помилван от кралица Фредерика; останал да живее в Гърция. /виж: Македонско сонце, бр. 674, 1.6.2007, с. 42-43; http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гевкова, Траица - била е в гръцки затвор през 1946 – 1947 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гелето/синът/ - четник от четата на В. Чекаларов през пролетта на 1903 г. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с.200./

Генов, Панто - участник в Кресненско – Разложкото въстание през 1879 г.; взел участие в четвърта чета под ръководството на Стефо Николов /виж: http://bg.wikipedia.org/wiki/% D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8F)./

Георгиев, Васил – роден през 1886 г.; емигрирал в САЩ през 1907 г.; според Димитриос Литоксоу е декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Георгиев, Димитър – емигрирал в САЩ през 1907 г.; установил се в Сент Луис, където отварил собствен ресторант. /виж: Гаджев, д-р Ив. История на..., т.І,с.580./
Георгиев/Гергов/, Наум – роден през 1886 г.; четник от селската чета по време на Илинденското въстание; загинал на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия..., с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с.279./
Георгиев, Пандо – роден през 1882 г.; емигрирал в САЩ през 1912 г.; според Димитриос Литоксоу е  декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Герго, Пандо ( Пауда? ) - емигрирал в САЩ през 1907 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Герго (Гуерго?), Сотир (Сотер?) - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Георгов, Антон - емигрирал в САЩ през 1910 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гергов, Тодор – роден през 1887 г.; емигрирал в САЩ през 1907 г.; според Димитриос Литоксоу  декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Гершов, Ильо - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Глиго, Ламбро - емигрирал в САЩ през 1907 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Голичев, Ристо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Господинов, Димитри - емигрирал в САЩ през 1914 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Гюмова, Христовица - по сведение на ДАГ от 1947 г. е била арестувана на 11 март 1946 г. и е хвърлена в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Джуглов, Сотир - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Джуглов, Цильо - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалов, Георги - бил е в гръцки затвор през 1933 г.; сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г.; от 1946 г  и  в редовете на ДАГ; вземал участие в боевете за Каймакчалан; емигрирал в  Югославия  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалов, Георги И. - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Епир; загинал в Мецово през 1948 г.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Дигалов, Димитър - глава на 2-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; емигрирал със семейството си в Полша през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Дигалов, Доне - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалов/Дигалла/, Илия – роден 1890 г.; до второ отделение учил в гръцко училище, след което две години – в българско; куриер на ВМОРО от юношеските си години; по време на Балканската война е четник при В. Чекаларов; след Междусъюзническата война образува чета и действувал в Костурско и Преспанско; през 1918 г. се установил в София с мисълта да продължи образованието си;  в края на 1919 г напуснал университета и с трима другари заминал за Македония; действувал в Битолско, Кичевско, Мориховско и др.; през 1922 г. се прехвърлил в Леринско; загинал  в сражение с гръцката жандармерия на 26.ХІ.1922 г. в с.Глъмбочани, Преспанско; загубата му е оценена от Иван Михайлов, като една от най – големите за Западна Македония. /виж: в.Пирин, 1924, бр.21; в.Устрем, 1924, бр.19; в.Македония,1930,бр.1037; сп.Родина, 1926, бр.1,с.9; сп. Ил.Илинден,1931, бр.8,с.6; Силянов, Хр. Писма и изповеди на...,с.465,466; Михайлов, Ив. Спомени, т.ІІ,с.156 - 157; Гаджев, д-р Ив. Иван Михайлов...,с.894; ИДА,кн. 85-86, с.253./
Дигалов, Круме - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Югославия, като глава на 7-членно семейство през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалов (Дигаров), Пандо - глава на 7 членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 3 членна фамилия емигрира в Румъния през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалов (Дигаров), Петре - по време на преброяването от 1940 г. е глава на 7-членно семейство; бил е в гръцки затвор през 1946 - 1947 г.; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в България през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалов (Дигаров), Тольо - по време на преброяването от 1940 г. е глава на 3-членно семейство; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалов, Търпе - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; бил е в гръцки затвор през 1933 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Югославия, като глава на 7-членно семейство през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалов, Яни - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; с цялото си семейство емигрирало в Югославия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалов (Дигали), Яни (Янис) - емигрирал в САЩ през 1916 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалова, Бача - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалова, Лена – загинала в селото по време на бомбардировки през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалова, Лефтера - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Югославия.  /виж: http://lithoksou. net/kastoria_gh_e.html./
Дигалова, Стефа - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигалова, Тина - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дигаловска, Дана – умряла във Лерин (Флорина) през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Димитров/Митров/, Андон/Доно/ – роден през 1879 г.; бил е четник от селската чета по време на Илинденското въстание; загинал на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия..., с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с. 279./
Димитров/Митров/, Никола – роден през 1871 или 1879 г.; бил е четник от селската чета по време на Илинденското въстание; загинал на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия..., с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с. 279./
Димитропулос, Зисо – заедно с брат си успял да издействува амнистия за братовчед си Яне Гапковски по време на Гражданската война в Гърция 1946 – 1949 г. /виж: Македонско сонце, бр. 674, 1.6.2007, с. 42-43./
Димитропулос, Панайоти – братовчед на Зисо и Яни Гапковски; началник на полицейски участък в Солун; спомагнал за амнистирането на Яне Гапковски от кралица Фредерика през 1949 г. /виж: Македонско сонце, бр. 674, 1.6.2007, с. 42-43./
Динев (Динес), Петре – един от селските старейшини доведен на разпит от турската власт в Битоля на 10 април 1903 г.; задържан е в Битолския затвор. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дремов, Васил - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 7-членна фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дулев, Христо/Ристо/ Стоянов – член на ВМОРО; куриер; изпратен като делегат на събранието в Косинец, в което да се разрешат противоречията между В. Чекаларов и полк. Ан. Янков. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 91, 142,146; От София до Костур...,с.167./
Дулевски (Дулевцки), Лазо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дулевски, Льони - сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дулевски (Дульов), Ристо (Ицо) - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос, където и загива там през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дулевски, Ташо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дульов, Пандо – загинал в боевете за Грамос през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Дульов, Спиро - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дульов, Яне - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Дуов, Вангел – роден през 1886 г.; емигрирал в САЩ през 1910 г.; според Димитриос Литоксоу, декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Жугла, Глигор - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; с цялата си  фамилия емигрирал в Америка през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Жуглов, Васил – роден на 5.ХІІ.1880 г.; член на ВМОРО от 1900 г.; през март 1903 г. е начело на селската чета, с която  се сражавал при с.Смърдеш; в навечерието на Илинденското въстание влязъл в четата на В. Чекаларов; участвал в превземането на Невеска, в сражението при с. Апоскеп, в похода на В. Чекаларов в областта Колоня. /виж: в.Завет, 1932, бр.3; Николов, Борис Й. Вътрешна...,с.57./
Жуглов, Доне - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос, където и загива през 1949 г..  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Жуглов (Зуглов), Михаил (Михо) - сражавал се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Америка, като глава на 9-членно семейство през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Жуглов, Филип - бил е в гръцки затвор през 1933 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Зугла, Яни - глава на 9-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./

Илиев, Димитър /Димитрий/ - участник в Кресненско – Разложкото въстание през 1879 г.; взел участие в четвърта чета под ръководството на Стефо Николов; родното му място е записано като Вобери. /виж: http://bg.wikipedia.org/wiki/% D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2_(%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%8F)./

Ильо – бил е в групата на 43 българи от Костурско, които отивали към Гърция на гурбет и са били нападнати в с.Конско, първоначално успял да се спаси със Зисо Нолев от Жупанишча, но поради тъмнината се объркали и на сутринта се оказало, че са били пак в същото село и са убити. /виж: Марков, Г. Хрупицко..., с.183./
Илия, Търпо (Терпа) - емигрирал в САЩ през 1907 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Йосиф – роден през 1899 г.; емигрирал в САЩ през 1912 г.; според Димитриос Литоксоу  декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Каймакомов, Георги - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; починал.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Каймаков (Каймакамос), Георги - като глава на 4-членна фамилия емигрирал в Полша през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Калайджиев (Каледжиев, Калациев), Вангел - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.; като глава на 8-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1947 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Камбуров, Георги - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Синячко; загинал през 1948 г. във Вогацика (Богацко) .  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Камбуров, Доно - четник от четата на В. Чекаларов през пролетта на 1903 г. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с.200./
Камбуров, Кольо - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г.; загинал в боевете за Каймакчалан през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html Elizabeth Kolupacev Stewart, For Sacred National Freedom: Portraits Of Fallen Freedom Fighters, Politecon Publications, 2009./
Камбуров( Камвуров), Ристо - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 4-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Камбурова, Динка - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Камбурова (Камбури), Христовица – по сведение на ДАГ от 1947 г е била  арестувана на 11 март 1946 г. и е хвърлена в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кампуров , Доне – изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./ тук е възможно да става дума за човек споменат по – рано, а именно Доно Камбуров
Кампурова, Лена - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Караискаки - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Караискаки (Караискакиев), Васил (Басил?) - глава на 10-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; по сведение на ДАГ от 1947 г. е бил арестуван на 11 март 1946 г. и е хвърлен в затвора където лежи до 1947 г.; сражавал се в  редовете на ДАГ  от с. г.; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Югославия, като глава на 10-членна фамилия през 1949 г./виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Караискакев, Коста - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Караискаки,  Циля - била е в гръцки затвор през 1946 - 1947 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Карамеш, Ване - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; загинал в Епир през 1948 г..  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Карамеш, Васил - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 6-членна фамилия емигрирал в Полша през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Карамеш, Дине - бил е в гръцки затвор през 1946 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Карамеш, Евгения - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Карамеш (Карамешов), Коста - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.; като глава на 4 членна фамилия емигрирал в Румъния през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Карамеш, Лефтера - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Чехословакия.  /виж: http://lithoksounet /kastoria_gh_e.html./
Карамеш, Тодор - сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Румъния.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Карамешов, Коста - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Касиков, Търпе - сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кесиков, Ристо - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кесиков,Сотир - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 3-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кешков, Пандо – загинал в боевете за Вич през 1947 г.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Кимов (Кичов), Илия - сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Вич; загинал през 1948 г..  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кимов, Яни - сражавал се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кирев, Петре - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кирков, Ламбро - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г.;  сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Югославия. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Киро, Коле - емигрирал в САЩ през 1907 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Киров, Янаки – роден през 1883 или 1885 г.; бил е четник от селската чета по време на Илинденското въстание; загинал на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия...,с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с.279./
Кичов (Кичевски), Васил - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; загинал през 1948 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кичов, Зисо (Зицо) - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кичов, Ильо - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кичов, Никола - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 6-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Кичевски, Яни - член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Клиновска, Николинка Янева – родена през 1921 г.; помогачка на партизаните от ЕЛАС; член на АФЖ; вземала участие в организирането на групите за изпращането на деца бежанци от Костурско; през 1949 г. емигрирала в Полша; през 1961 г. се преселва в България и се установила във Варна. / виж: Архивни справочници т.6. Пътеводител по мемоарните документи...,с. 210./
Костадинов, Андон – роден през 1881 г.; по време на Илинденското въстание е бил четник от селската чета; загинал на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия..., с.287./
Кьосева, Мария Вангелова – родена 1927 г.; член на ГКП от 1949 г.; доброволка в ДАГ в периода 1947 – 1949 г.; емигрирала в СССР; през 1954 г. се премества в България и се установила във Варна. / виж: Архивни справочници т.6. Пътеводител по мемоарните документи...,с. 244./
Лаганов, Круме - член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лазаров, Дичо - емигрирал в САЩ през 1912 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лазов, Йоно – роден през 1877 г.; емигрирал в САЩ през 1912 г.; според Димитриос Литоксоу, декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Лазов, Наум – роден през 1875 г.; по време на Илинденското въстание е бил четник от селската чета; убит на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. ,Ст. Трифонов , Македония и Тракия...,с.287./
Лазов, Търпо – роден през 1878 г.; бил е четник от селската чета по време на Илинденското въстание; убит на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. ,Ст. Трифонов  , Македония и Тракия...,с.287./
Ламбро Иван - емигрирал в САЩ през 1907 г.; пристигайки на о. Елис заявява, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ламбров, Наум – емигрирал в Северна Америка; установил се в Ташота, Онтарио, Канада. /виж: Гаджев, д-р Ив. История на...,т.І,с.519./
Ламбров, Цветко – роден през 1880 г.; четник от селската чета по време на Илинденското въстание; загинал на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев,В. , Ст.Трифонов , Македония и Тракия..., с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с.279./
Ланов, Доне – сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ланов, Доне Г. - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лафазанов, Васил - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; цялата му  фамилия емигрира в Югославия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Лафазанов, Зисо – загинал в Епир през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Лафазанов (Лафизанов), Лазо - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; бил е в гръцки затвор през 1933 г.; член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Румъния, като глава на 4-членна фамилия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лафазанов, Тодор - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 4-членна фамилия емигрирал в Румъния през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лафазанов, Търпе - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; загинал.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лафазанова, Гърка - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лафазанова, Елена - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; починала.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лафазанова, Цана - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Грамос; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лафазановски,Сократ – роден през 1939 г; по време на гражданската война в Гърция със семейството си се изселва в Румъния; в Букурещ учил в приложнохудожествено и балетно училище; по късно завършил Педагогическата академияв Скопие със специалност портретна живопис; 14 години работи като сценограф в операта в Брашов и в Македонския народен театър в Скопие; поставил е над 25 опери, оперети и класически балети като сценограф;  като художник има изработени над 1200 платна от масло, акварел и пастел; член е на Дружеството на художниците в Македония. /виж: Сократ Лафазановски – Уикипедия./
Лоровска, Сога – загинала  в селото по време на бомбардировки през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лукаров (Локров, Лукрев, Лукрецки), Яни (Яне) – роден през 1922 г.; член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.; сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Вич; офицер; загинал през 1948 г. във Вогацико (Богатско). /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.htmlElizabeth Kolupacev Stewart, For Sacred National Freedom: Portraits Of Fallen Freedom Fighters, Politecon Publications, 2009 ./
Лукрев(Лукровски), Сотир – бил е в гръцки затвор през 1933 и през 1946 – 1947 г.; като глава на 8-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лукрова, Дана - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лукрова, Лефтера - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лукровски, Сотир - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лукрева, Дана - емигрирала сама в Полша през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Льонев, Дульо – сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоповски, Атанас - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Льоповски, Банчо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Югославия /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоповски, Мичо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Чехословакия. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоров(Льороб), Васил - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 7-членна фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоров(Льороб), Михо(Мичо) - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; с цялата си фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоровска, Дана - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоровска, Параскева - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Грамос; емигрирала в  Югославия. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Льоровска, Софа - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Грамос; емигрирала със статут на бежанец в България.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоровски, Доне - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоровски, Илия - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г. ; бил е в гръцки затвор през 1946 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; като глава на 9-членна фамилия емигрирал в Румъния през 1949 г.. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоровски, Кольо - бил е в гръцки затвор през 1946-1947 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Льоровски(Льоровцки) , Пандо - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Лъмбов, Пандо – бил е четник от четата на В. Чекаларов през пролетта на 1903 г. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с.200./
Лъмбов, Стоян – загинал в сражение при с. Грамос по време на похода на отряда предвождан от В. Чекаларов в албанската област Колоня, през ІХ.1903 г./виж: Дневници и спомени...,с.219; Силянов, Хр. Освободителните...,т.І, с.389./
Люков, Сотир - сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Люкра, Петрето – член на ВМОРО. /виж: Чекаларов, В. Дневник..., с. 21./
Ляков, Митре Наумов – роден 1888 г.; убит заедно с майка си от турците по време на Илинденското въстание. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 280./
Лякова, Наумица – родена през 1863 г.; застреляна по време на Илинденското въстание в пл. Липовец на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия...,с.288;. Чекаларов, В. Дневник...,с.280/
Манов, Георги - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Манов, Доне - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; загинал в боевете за Каймакчалан през с. г.. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Манов, Пандо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Манов (Манос), Сотир (Сотирис) - един от селските старейшини доведен на разпит от турската власт в Битоля на 10 април 1903 г.; задържан е в Битолския затвор. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Манов, Сотир - член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  СССР.   /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Манов, Христо - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Марков, Кирчо – роден през 1882 г.; по време на Илинденското въстание е бил четник от центровата чета при Ат. Кършаков;  убит в пещерата в пл. Липовец. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 279./
Марков, Никола – член на ВМОРО. /виж: Чекаларов, В. Дневник..., с. 21./
Мачова, Търпена - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Машенски, Наум - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г. ; загинал в боевете за Вич. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Машенски(Мешенски), Нумо - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 8-членна фамилия емигрирал в Полша през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Машенски, Цильо - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Мельов, Перика - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; с цялата си  фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Мельов, Перика - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./  възможно е да се отнася за предходния Перика Мельов, но емиграцията в две различни държави ме задължиха да посоча двама човека с едно и също име
Мечова, Търпена - като глава на 2-членна фамилия емигрирала в Чехословакия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Митрев, Сотир – четник от селската чета по време на Илинденското въстание; роден през 1882 или 1884 г.; загинал на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия...,с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с. 279./
Митрев, Тръндо – роден 1813 г.; промушен с щик при опожаряването на селото на 30.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов ,Македония и Тракия...,с.288./
Митрев (Митре), Търпе (Тирпос) - един от селските старейшини доведен на разпит от турската власт в Битоля на 10 април 1903 г./виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Мишови, Анастас - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 9-членна фамилия емигрирал в Полша през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Мишови, Ламбро - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 4-членна фамилия емигрирал в Полша през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Мишовска, Афродита - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Мишовски, Стао - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Мошенски, Ставро – роден ок. 1795 г.; изгорял при нападението на турските войски над селото по време на Илинденското въстание. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 280./
Мураданларска, Дана (Йорданка) Илиева – родена 1916 г.; след края на Първата световна война семейството и емигрира в България и се установява във Варна; става член на РМС през 1931 г.; член на БКП от 1936 г.; в периода 1938 – 1940 г. е чл. на ОК на БКП – Варна; за нелегална дейност е осъдена през 1941 г. на 15 г. затвор; след 9 септември 1944 г. завършва висше образование – машинно инженерство; работила е  в ЦС на БПС в периода 1949 – 1957 г.; след това работи в ЗММ – София до пенсионирането си; написала е спомени за периода от 1937 до 1944 г. под заглавие „Разкажи на детето”; починала през 1992 г. / виж: Архивни справочници т.6. Пътеводител по мемоарните документи...,с. 294./
Мурто – по време на Илинденското въстание е войвода на въмбелската чета. /виж: Силянов, Хр. От Витоша...,с.126-127,465,466./
Нанов, Митрето - четник в четата на В. Чекаларов от пролетта на 1903 г. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 200./
Нанов, Танас - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Нанчов, Яни - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; с цялата си фамилия емигрирал в Румъния през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Нанчова, Елена - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; починала.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Наумов/Нумов/, Георги/Герго/ – роден е през 1883 г.; бил ечетник от селската чета по време на Илинденското въстание, загинал на 31.VІІ.1903 г. /виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия...,с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с.279./
Наумов, Георги - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Наумов, Коле – роден през 1885 г.; емигрирал в САЩ през 1907 г.; според Димитриос Литоксоу  декларирал, че е македонка. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Наумов, Нане – роден през 1885 г.; емигрирал в САЩ през 1907 г. според Димитриос Литоксоу  декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Несторова, Стойна – родена през 1882 г.; емигрирала в САЩ през 1910 г.; според Димитриос Литоксоу, декларирала, че е македонка. /виж:www.freewebscom/ onomametanastes.htm./
Ночов, Яни - като глава на 6-членна фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Палков, Лазо - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г.; в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  СССР. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Палков, Мичо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Палков, Яни - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; с цялата си фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пандов, Димитър – роден през 1891 г.; застрелян по време на Илинденското въстание в пл. Липовец на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия...,с.288./
Пандов, Лазо -  било му предложено, да бъде откупен конят му за пренасяне на оръжие. /виж: Чекаларов, В.  Дневник...,с. 70./
Пандов, Никола – роден ок.1823 г.; застрелян в планина Липовец на 31.VІІІ.   1903 г /виж: Георгиев ,В. , Ст. Трифонов ,Македония и Тракия...,с.288./
Панов, Джордж Джеймс – по родители от Въмбел; живял в Торонто, Канада; в негова памет брат му Тами дарява пари за отпечатването на т.ІІІ от спомените на Ив. Михайлов. /виж: Михайлов, Ив. Спомени, т.ІІІ,с.14./
Панов, Димитър - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; сражава се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г.; като глава на 6-членна фамилия емигрирал в Америка  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Панов, Кольо (Никола) - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.; сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1944 г.; като глава на 4-членна фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панов, Кольо - сражавал се в редовете на НОФ от 1945 г; вземал участие в боевете за Вич;  емигрирал в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./ 
Панов, Коста - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панов, Ламбро - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панов, Михаил (Михо)- глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; бил е в гръцки затвор през 1941 г.; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панов/Пандов/, Никола /Коле/ – роден през 1868 или 1873 г.; по време на Илинденското въстание е бил четник от селската чета; загинал на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов ,Македония и Тракия...,с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с.279./
Панов, Петре - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; бил е в гръцки затвор през 1933  и 1941 г.; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панов, Сотир - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панов, Сотир - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панов, Сотир - бил е в гръцки затвор през 1941 г.; член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г. ; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; взема участие в боевете за Вич; емигрирал в  Румъния, като глава на 6-членна фамилия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./  #  тук по причина на неяснота за кой от двамата Панови със собствено име Сотир се отнася, го оставих като трета отделна личност.
Панов, Тами Джеймс – по родители от с.Въмбел; живущ в Торонто, Канада; подпомогнал финансово издаването на т.ІІІ от спомените на Ив. Михайлов, в памет на брат си Джордж Джеймс Панов. /виж: Михайлов, Ив. Спомени, т.ІІІ,с.14./
Панов, Танас - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 3-членна фамилия емигрирал в Полша през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Панова, Веса - била е в гръцки затвор през 1946 - 1947 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Панова, Димитра - загинала в селото по време на бомбардировки през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панова, Митровица - по сведение на ДАГ от 1947 г. е била арестувана на 11 март 1946 г. и лежала в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панова, Петровица - по сведение на ДАГ от 1947 г. е арестувана на 11 март 1946 г. и е лежала в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панова, Софа - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Грамос; емигрирала в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панова, Хальовица - по сведение на ДАГ от 1947 г. е арестувана на 11 март 1946 г. и е хвърлена в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Панова, Цана - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Чехословакия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пановска, Тана - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пановски, Сократ – роден през 1948 г.; като бебе заминал с родителите си в Югославия; македонски общественик. -./ виж: Даскалов, Г. Между реваншизма на Атина,..., с. 141;243./
папа  Зисис Папахристос  – гръкомански свещеник; участник  в гръцката въоръжена  пропаганда в отделение „Г” на местната организация. /виж: Αφανεισ γηγενεισ…, σ.171./
Папа, Петре – роден през 1886 г.; четник от селската чета загинал на 31.VІІ.1903 г. /виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов ,Македония и Тракия...,с.287./
Папахристос – участник  в гръцката въоръжена  пропаганда в отделение „Г” на местната организация; според гръцки историографи е бил убит от „войводата Димитри”(?). /виж: Αφανεισ γηγενεισ…, σ.171./
Парашкевов (Парашкеваки), В. – по сведение на ДАГ от 1947 г. е бил арестуван на 11 март 1946 г. и е лежал в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пачиков (Пацикос), Михаил - емигрирал в САЩ през 1916 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Петревски, Петре - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г. ; участвал в боевете за Грамос ; емигрирал в Румъния. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Поджов, Яне - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Поломеров, Ристо - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Попвасилев, Сотир Димитров – сърбомански учител; подстрекател на Кръсто Поповски от Смърдеш да извърши предателство, заради освобождаването на брат му; сътрудник на турската власт в Биглишча, заради което е наказан от ВМОРО през 1900 г. /виж: Тзавела, Хр. Спомени на Анастас Лозанчев..., с. 671; Чекаларов, В. Дневник...,с.232; Освободителното движение в Македония...,т.І, с.ХХХVІІ./
поп Леко - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
поп Христо – екзархийски свещеник, който бил доведен на разпит от турската власт в Битоля на 10 април 1903 г.; задържан е в Битолския затвор /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Попдимитров, Ильо - глава на 2-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 3-членна фамилия емигрирал в Полша през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Поповски, Доне -  сражавал се на Вич през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Попова, Зиска - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Попова, Тина - сражавал се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Попристов, Александър - като глава на 2-членна фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Попристов, Ристо - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; с цялата си фамилия емигрирал в Албания  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Попхристов, Георги - бил е в гръцки затвор през 1946 – 1947  г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Попхристов, Лазо – член на ВМОРО; куриер. / виж: Чекаларов, В. Дневник..., с. 91,92./
Попхристов, Яне - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Поцис (Почов), Лазарос (Лазар) – по време на гръцката въоръжена пропаганда 1903 – 1913 г. взема участие като андарт. /виж: Αφανεισ γηγενεισ…, σ.87./
Почов, Тольо - сражава се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1945 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пуров, Дине(Диме) - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 6 членна фамилия емигрира в Югославия през 1941 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пуров, Лазо - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; сцялата си фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Пуров, Ламбро - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пуров, Ристо - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 3-членна фамилия емигрирал в Америка през 1947 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пуров, Сотир – сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г. ; загинал в боевете за Грамос през 1947 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пуров, Спиро - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1943 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пуров, Трайко - бил е в гръцки затвор през 1933 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Пуров, Търпе - бил е в гръцки затвор през 1941 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Пуров, Янко(Яни) – глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 3-членна фамилия емигрирал в Румъния през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Пурова, Лефтера - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Грамос; емигрирала в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Пуровска, Цена - сражавала се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1944 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рабушова(Рубашова), Зоя – живяла е сама по време на преброяването от 1940 г.; загинала в селото по време на бомбардировки през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рамба, Ристо - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; - като глава на 3-членна фамилия емигрирал в Румъния през 1949г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рапков, Георги - като глава на 8-членна фамилия емигрирал в СССР  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Репов, Ристо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; емигрирал в  Румъния.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Репова, Мара - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Грамос; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рибаров(Рибарски), Буро - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рибаров, Гюро - като глава на 7-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рибарска, Донка - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ристов, Ламбро – роден през 1877 г.; емигрирал в САЩ през 1912 г.; според Димитриос Литоксоу  декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/ onomametanastes.htm./
Ролос, Наум – гръкоманин; бил е сътрудник на Г. Цонтос по време на въоръжената гръцка пропаганда. /виж: Αφανεισ γηγενεισ…, σ.171./
Рошов (Рошовски, Росос), Дико ( Андрея, Андрю) – роден на 28-І.1941 г.; изведен като дете бежанец през 1948 г. в Чехословакия; основно образование получил в Саботин; средно в Прага; през 1958 г. се преселил при останалата част от семейството си в Канада; завършил гимназия в Торонто; бакалавър по история на Мичиганския  Университет през 1963 г.; магистратура и докторантура в Станфорд през 1971 г.; преподавател, а от 1982 г. професор в университета в Торонто; подкрепя идеята на македонизма. /виж:  Македонска енциклопедија. Скопје, 2009, т.ІІ, 1282./
Рошов(Росов, Рошос) Кольо (Н.) - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; бил е в гръцки затвор през 1933 г.;  член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.; по сведение на ДАГ от 1947 г. е бил арестуван на 11 март 1946 г. и е лежал в затвора, ; сражавал се в редовете на ДАГ  от с. г.; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Полша, като глава на 8-членна фамилия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рошов, Липо - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1944 г.; загинал в селото по време на бомбардировки през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Рошов, Пандо - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; с цялята си фамилия емигрирал в Америка  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Рошова, Софка - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рошова, Тома - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рошова, Фила - сражавала се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземала участие в боевете за Грамос; загинала.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Рувов, Лефтер - сражавала се в редовете на ДАГ от 1948 г; вземала участие в боевете за Вич; останала  в Гърция.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Русис, Х - по сведение на ДАГ от 1947 г. е арестуван на 11 март 1946 г. и е лежал в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Руфов, Илия Г. – емигрирал в С.Америка; установил се в Мизула, Монтана. /виж: Гаджев, д-р Ив. История на...,т.І,с.537,542./
Руфов, Кольо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Руфов, Лазо - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; с цялата си фамилия емигрирал в Полша през 1948 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Руфов, Петре - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 4-членна фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Руфов, Станко - сражава се в редовете на ДАГ от 1947 г; взема участие в боевете за Грамос; емигрира в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Руфова, Слава - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 3-членна фамилия емигрирал в Румъния през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Секулов, Недялко – роден 1864 г.; осъден на 3 г. затвор, които изтърпял в Битолския затвор; успял да избяга от него заедно с други 32 затворници в началото на март 1904 г. /виж: Райчевски, Ст. 1904 – 1906. Гоненията на българите...,с.20./ по погрешка в книгата е отпечатано с. Върбел
Сомов, Лазо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; останал в Гърция.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Сомов, Христо(Кристо) - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Чехословакия, като глава на 6-членна фамилия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Сомова, Дина - била е в гръцки затвор през 1946 - 1947 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Сомова, Тина - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Грамос; загинала през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Спасов, Ставро – роден ок.1813 г.; промушен с щик на 30.VІІ.1903 г при опожаряването на селото./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов ,Македония и Тракия...,с.287./
Ставрев, Дино - четник в четата на В. Чекаларов от пролетта на 1903 г. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с.200./
Ставрев/Чърнио/, Иван – роден през 1818 г.; застрелян в планината Липовец на 31.VІІ. 1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов ,Македония и Тракия...,с.288; Чекаларов, В. Дневник...,с.280./
Ставревска(Стабревски), Софа - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Грамос; емигрирала в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Ставревски, Доне - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; загинал.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ставревски, Ставре – загинал в боевете за Грамос през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ставров, Доно (Домо) - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 6-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ставров (Ставру), Иван или Яни  (Йоанис или Янис) - един от селските старейшини доведен на разпит от турската власт в Битоля на 10 април 1903 г.; задържан е в Битолския затвор. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ставров (Ставру), Наке (Накис) - един от селските старейшини доведен на разпит от турската власт в Битоля на 10 април 1903 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Ставропулос, Ставрос - участник в гръцката въоръжена  пропаганда в отделение „Г”  на местната организация. /виж: Αφανεισ γηγενεισ…, σ.87./
Ставрос, Гиргин - емигрирал в САЩ през 1910 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Статов, Филип - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Стефов, Илия - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Стефов, Мичо - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в Югославия през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Стозанов( или Стоянов), Лазо - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Стоян, Лазар - емигрирал в САЩ през 1907 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Стояница – родена ок. 1803 г.; била е убита при нападението над селото по време на Илинденското въстание от турците. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 280./
Стоянка – учителка в българското училище в селото./ виж: Николов, Б., Борбите в Македония. Спомени на...,с.29./
Султов (СулиговСулти), Ламбро - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 4-членна фамилия емигрирал в СССР  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Султов, Нико - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  СССР.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Султов (Султин), Стоян - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; загинал през 1948 г. в боевете за Грамос.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Талицис, Х. - по сведение на ДАГ от 1947 г. е бил арестуван на 11 март 1946 г. и е лежал в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Тапе, Илия - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Тарев, Васил - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Тарев, Ильо (Илия) - бил е в гръцки затвор през 1933 г.; член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Тарев, Коста - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; загинал в боевете за Синиатско през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Тарев, Ставро - глава на 6-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в Югославия  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Тарев, Яни - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; останал в Гърция.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Тарева, Стефа - сражавала се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземала участие в боевете за Вич; емигрирала в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Тасев, Ница – роден ок 1818 г.; бил промушен с щик при опожаряването на селото на 30.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов ,Македония и Тракия...,с.288./ 
Тасев/Тасе/, Пандо – бил е изпратен като делегат на селото на събранието в Косинец, в което да се разрешали противоречията между В. Чекаларов и полк. Ан. Янков. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с.142,146; От София до Костур...,с.167./
Тодоров(Тандор ?), Антон – роден през 1880 г.; емигрирал в САЩ през 1907 г.; според Димитриос Литоксоу  декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/ onomametanastes.htm./
Тодоров, Вангел/Геле/ – роден през 1883 или1885 г.; по време на Илинденското въстание е бил четник в центровата чета на Ат. Кършаков; убит на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия...,с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с.279./
Тодоров, Господин - емигрирал в САЩ през 1914 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Тоилчев, Ристо - член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Томичин, Ристо - бил е в гръцки затвор през 1946 - 1947 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Трайков, Васил - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Трайков, Никола – роден през 1888 г.; емигрирал в САЩ през 1907 г.; според Димитриос Литоксоу  декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/ onomametanastes.htm./

Трайкова, Стоянка - родена 1890 г.; емигрира в България; народна певица; от нея проф. Кауфман записва песен изпълнявана в Костурско. /виж: http://musicart.imbm.bas.bg/karton.asp?zapisID=230./

Трандо, Ламбро - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Трандов, Димитри - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Треков, Петре - като глава на 3-членна фамилия емигрирал в Румъния през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Треков, Яне - като глава на 8-членна фамилия емигрирал в Югославия  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Трицаров, Яне – роден през 1883 г.; бил е четник в селската чета по време на Илинденското въстание; убит в пещерата на 31.VІІ.1903 г. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 279./
Троков, Гане - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Троков, Кольо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Румъния.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Троков, Мильо - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1944 г.;  от 1946 г. и в редовете на ДАГ; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Югославия.   /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Троков, Петре - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Троков, Спиро - глава на 8-членно семейство по време на преброяването от 1940 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Троков, Стефо (Стево)  - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; бил е в гръцки затвор през 1933 и през 1946 - 1947 г.; с цялата си фамилия емигрирал в Чехословакия през 1949 г. |виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Троков, Стефо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал в  Полша.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Троков, Стефо - сражава се в редовете на ДАГ; взема участие в боевете за Епир; загива през с. г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Троков, Тодор - член на паравоенната организация „Охрана” в периода 1942 – 1943 г.; сражава се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1944 г. /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Троков , Яни - загинал в селото по време на бомбардировки през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Трокова (Трока), Ильовица - по сведение на ДАГ от 1947 г. е била арестувана на 11 март 1946 г. и е лежала в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Трокова (Трока), Пановица - по сведение на ДАГ от 1947 г. е била арестувана на 11 март 1946 г. и е лежала в затвора, /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Трокова (Трока), Парашкеви - по сведение на ДАГ от 1947 г. е била арестувана на 11 март 1946 г. и е лежала в затвора, /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Трокова, Цана - била е в гръцки затвор през 1946 – 1947 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Трокова, Цена - като глава на 5-членна фамилия емигрирала в Полша през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Филат (Фитал), Сотир - глава на 4 членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 2 членна фамилия емигрира в Полша през 1949 г /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Филет (Фитал), Христо - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.;  като глава на 6-членна фамилия емигрирал в Полша през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Фушев, Доне - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; загинал през 1948 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Фушев, Павле (Павло)- сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1944 г.; от 1946 г. в редовете на ДАГ; вземал участие в боевете за Вич; загинал в сраженията при Румелия през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Фушев, Ташо - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 4-членна фамилия емигрирал в Полша през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Фушев, Ташо - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; загинал.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./  
Фушев, Трайко - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; емигрирал в  Югославия.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Фушки (Фускин), Христо (Ристо)  - глава на 5-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.;  бил е в гръцки затвор през 1946 - 1947 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Епир;  загинал край Костур през 1948 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Фушким, Ристо - като глава на 3-членна фамилия емигрирал в Унгария  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Хаджиев, Ване - глава на 7-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 5-членна фамилия емигрирал в Югославия  през 1949 г./виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Хаджиев, Христо - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1944 г.; бил е убит през 1945 г./виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Хаджиев, Яни - изселил се в България с цялото си семейство през 1916 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Христо – по време на Първата световна война вземал участие като доброволец в партизанския отряд на Никола Лефтеров. /виж: Марков, Г. Хрупицко...,с.158./
Христов, Петре – роден през 1865 г.; загинал като четник./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов ,Македония и Тракия...,с.288./
Христов, Яни Нанчов – роден през 1880 г.; бил е четник в селската чета по време на Илинденското въстание; убит на 31.VІІ.1903 г./виж: Георгиев, В. , Ст. Трифонов , Македония и Тракия...,с.287; Чекаларов, В. Дневник...,с.279./
Чакаров (Чакиров), Георги - глава на 4-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 6-членна фамилия емигрирал в Югославия  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Чулов, Геле - като глава на 3-членна фамилия емигрирал в България през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Чулов, Спиро - като глава на 9-членна фамилия емигрирал в СССР  през 1949 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Шагаров(Шагорев), Ставро - сражавал се в редовете на ЕЛАС в периода 1943 – 1944 г.; загинал в боевете за Вич през 1946 г./виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Шагаров(Шагорев), Перика(Пирика) - сражавал се в редовете на ДАГ от 1947 г; вземал участие в боевете за Вич; загинал през 1947 г.  /виж: http://lithoksounet/ kastoria_gh_e.html./
Шагарчев (Шагарев), Кръсто - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; като глава на 2-членна фамилия емигрирал в Румъния през 1949 г /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ямаков (Ямакот), Лазо - глава на 3-членно семейство по време на преброяването от 1940 г.; бил е в гръцки затвор през 1933 г.; сражавал се в редовете на ДАГ от 1946 г; вземал участие в боевете за Грамос; емигрирал сам в  Югославия през 1949 г.  /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ямакова, Дина - била е в гръцки затвор през 1946 - 1947 г.; емигрирала като глава на 3-членна фамилия  в Полша през 1948 г. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Ямакова (Ямки), Лазовица - по сведение на ДАГ от 1947 г. е била  арестувана на 11 март 1946 г. и е лежала в затвора. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Янакиов, Атанас - емигрирал в САЩ през 1909 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./
Янев, Антон – роден през 1879 г.; емигрирал в САЩ през 1907 г.; според Димитриос Литоксоу  декларирал, че е македонец. /виж:www.freewebscom/onomametanastes.htm./
Янев, Герго – роден през 1888 г.; бил в пещерата с четниците, където се били скрили; при опита да излезе е ранен; правил се на убит; било му отрязано ухото. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с. 280./
398.Янев, Петре - емигрирал в САЩ през 1910 г.; пристигайки на о. Елис заявил, че е българин. /виж: http://lithoksounet/kastoria_gh_e.html./                                                        

Няма коментари:

Публикуване на коментар