четвъртък, 27 септември 2018 г.

Костурски край 2 - село Делово

Делово  /Делова, Делево/

В една от книгите си Петре Наковски посочва, че в горното си течение р. Бистрица се нарича Делово, според мен именно там трябва да бъде търсено поредното изчезнало село от картата на Костурския край, което е било запазено в народната памет.
Според Христо Гандев в края на XV в. селото се споменава като Делова /Делово/ с 52 пълни християнски домакинства.
В Османският данъчен регистър от 1530 г. селото се споменава като Делова, землището на селото е предоставено за тимари и зиамети, в него по това време са отчетени 23 пълни, 26 непълни и 3 вдовишки християнски домакинства. Приходът, който селото внася в държавната хазна е 6511 акчета.
Според Османският данъчен регистър от 1568-1569 г. с. Делево, спадащо в Костурската кааза, се състои от 35 пълни и 11 непълни християнски домакинства. В държавната хазна от това село влизат 10000 акчета.
Поради липса на други сведения за селото от по-късен етап, е трудно да се определи точно, кога землището му се превръща в мезра. Също така дали населението му се е разселило в съседни населени места, или централизирано е било насочено към пустеещи „мъртви” земи в пределите на Османската империя.

В спомени, документи, книги и в интернет сайтове като жители на това село се споменават следните лица:

Боце, Апостол - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като жител на селото; неженен.  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Васо, Петко - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Васо, Яни - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Витрано, Димо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Димитри, Стефко - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Димитри, Киро - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Димо, Йорги - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Димо, Яшин /Ясин/ - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Ексино, Димо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Ексино, Йорго - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Ексино, Мартин - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Кирайно, Башта - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Киро, Кочи - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Киро, Яни - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като жител на селото; неженен.  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Кирязи, Йорги – двама човека се споменават в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като жители на селото; неженени.  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Коста, Бранданин - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Коста, Димо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Кочи, Димитри - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Кочи, Кирязи - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Мартун, Аспо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Михо, Димо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Насто, Стано - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Нико, Димитри - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като жител на селото; неженен.  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Нико, Димо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Нико, Яни - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като жител на селото; неженен.  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Пандо, Комили /Домли/ - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
папа Манол - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
папа, Кирязи - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като жител на селото; неженен.  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./# твърде е възможно да е вдовец  
Папа, Димитри - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Папа, Кирязи - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Папаманол, Димитри - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като жител на селото; неженен.  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Папаяни, Нико - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Петко – преселник; споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Петко, Васо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Петко, Яни - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като жител на селото; неженен.  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Радо, Димо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Райко, Киро - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Тодо, Коста - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Яни, Коста - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Яни, Петро - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като жител на селото; неженен.  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Яни, Радо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Яно, Киро - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Яно, Кирязи - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
Яно, Темелки - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./
44.Яно, Тодо - споменава се в  османски данъчен регистър от 1568/1569 г. като глава на домакинство и жител на селото  /виж:Опширен пописен дефтер за казите Костур, Серфидже и Велес…,с.96./


петък, 21 септември 2018 г.

Костурски край 2 - село Горуша дервен

Горуша /Гурше, Гуруша дервен/
 
фрагмент от картата на Австро-Унгарския ГЩ представящ къде трябва да се е намирало селото

Това е едно от изчезналите села на Костурско. Самото име показва, че то се е намирало в пл. Горуша. Предположение за неговото местоположение помага изготвената топографска карта от Генералния щаб на Австро-Унгарската армия, от където се вижда, че да изпълнява функции по охрана на пътища може да бъде разположено само по пътя свързващ селата Лъка (Лънга) и Котелци. Липсата на сведения за воденица ни кара да предположим, че по всяка вероятност, то се е намирало около кота 1408 и съседната височина на юг.
За първи път то се споменава в Османският данъчен регистър от 1530 г. за каазата Иштин е записано като село Гурше, чието землище е включено във военно-ленната система на Османската империя и е предоставено за зиамети и тимари на спахии. Според този документ в селото има 101 пълни, 31 непълни и 4 вдовишки християнски домакинства. Приходът, който селото носи в държавната хазна е 3948 акчета.
Следващото споменаване на селото е в  Османският поименен данъчен регистър от 1568/1569 г., където е отбелязано, че: „Жителите на споменатото село са ангажирани в охраната на прохода, за това от всяко домакинство, са задължени да плащат данъка испендже по 10 акчета и да предоставят по две киле пшеница и едно – ечемик. Не се освобождават от други глоби и такси, като за внесено вино от вън.” Според този документ в селото живеят 35 пълни и 24 непълни християнски домакинства. Платената такса за вино от 1800 акчета навежда на мисълта, че в селото може би е имало хан и станция за подмяна на коне, защото наложената такса говори за вноса на голямо количество вино, което едва ли е било използвано само за лична консумация. Всички духовни лица са записани с нормата „поп”, смущаващ е твърде големият им брой, и липсата на сведения за техни наследници. Приходът, който селото внася в държавната хазна е 6800 акчета.
В Османския данъчен регистър от 1636 г. селото е посочено под името Гуруша и се потвърждава, че жителите му продължават да бъдат със статута на охранители на прохода. Според този документ в селото има 31 християнски домакинства.
За малко повече от 100 години, броят на пълните домакинства намалява със седемдесет (изключвайки от сметката на тези от естественият прираст), което говори за засилен миграционен процес към пустеещи „мъртви” земи в пределите на Османската империя.
Поради липса на сведения след 1636 г. не може да се каже със сигурност, кога селото е изчезнало от картата на Костурско и жителите му дали остават в пределите на Костурско или последват съдбата на своите съселяни.

В спомени, документи, книги и в интернет сайтове като жители на това село се споменават следните лица:

Андрея, Козма - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Баста, Койо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Баста, Христо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Васко, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Васо, Михаил - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Вретенар, Тодор - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Вретенар, Янко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Гьин, Гьин - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Гьин, Павло - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Гьин, Христ - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Гьин, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Димитри, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Драган, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Дука, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Дука, Янко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Иван, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Йорго, Димо – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Йорго, Киро - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Йорго, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Киро, Илура - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Киро, Тихо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Ковач, Пейо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Коста, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Кулах, Андрея - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Кулах /Колац/, Мато - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Марко, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Матия, Крал - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Матия, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Мизак, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Михаил, Павло - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Михо, Димитри - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Пано, Стойо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Паскал, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Пелуш, Димитри - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Пелуш, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Петко, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Петко, Думо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Петко, Мато - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Петко, Поло - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Петко, Тодор - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
поп Кочо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
поп Скоре - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
поп Шерко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Поп, Никола - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Степан, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Танко, Поло - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Тодор, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Тодорко, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Тихо, Христо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Христ, Васо – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като жители на селото; неженени. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Христ, Пейо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Шерко, Мишо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Янко /Панко/, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Янко /Панко/, Тихо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
Ячо /Баджо/, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./
56.Юнджи, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 585./


неделя, 9 септември 2018 г.

Костурски край 2 - с. Голешово

Голешово /Галешаво, Голешова, Гунешево/
 
фрагмент от картата на Австро-Унгарския ГЩ, където реката е записана като Голешо (Госно)
Административно селото е спадало към Хрупишчката кааза.
Това е едно от изчезналите села на Костурско. Предположението за локализация на мястото, където се е намирало, почива на базата, че близо три века по-късно (след известните за него данни), то оставя името си на реката.
Логично погледнато, неговото местонахождение би трябвало да се приеме, че това е било до извора Глава вода, който се приема за начало на р. Голешово, или край него, в планината Одре. Но в Османският данъчен регистър от 1568-1569 г. няма данни за съществуване поне на една воденица. Следователно е съществувало извън руслото на реката.
След това, за да бъде направен опит за неговата локализация оставаше да се направи справка с номенклатурата от данъци и такси, които се вземат от съществувалите села по течението на реката. Единственото най-близко по номенклатура се оказва с. Лудово, което ме навежда на мисълта, че именно в този район трябва да се търсят останките от това селище. Съществуването на призната бащиния, навежда на мисълта, че селото е съществувало от преди включването на Костурско в пределите на Османската империя, и е било сравнително голямо населено място, за да се приеме, че именно за това реката носи неговото име.
Липсата на данни за каазата (нахията) Аштин от XV в. не ни дава възможност да потвърдим или отхвърлим предложената версия.
За първи път името на селото се среща в Османските данъчни архиви от 1530 г. записано е под името Голешова. Според този документ землището на селото е предоставено за зиамети и тимари на спахии. В селото има 23 пълни, 3 непълни и 5 вдовишки християнски домакинства. Приходът, който селото внася в държавната хазна е 3131 акчета.
В средата на ХVI в. землището на селото е включено в хаса на Хъзър паша.
Селото според данъчният регистър се състои от едно мюсюлманско и 11 християнски семейства, и 7 неженени. Според имената на християнското население може да се предположи, че то е доведено от южните части на Албания. Но съществуването на бащиния, която е може би на останал единствен от старото население, показва, че корените на селото са отпреди попадането на Костурско в пределите на Османската империя. Приходът, който носи в държавната хазна е 3100 акчета.
В Османският данъчен регистър от 1636 г., отнасящ се само за християнското население в Хрупишката кааза е записано като село Голешова с шест християнски домакинства.
От дотук посочените данни от Османските данъчни регистри се вижда ясно, че за близо 100 години броят на пълните домакинства постоянно намалява, не може със сигурност да се каже, дали собствениците на тимари, зиамети и хасове, са ги изпращали в новополучени ленни владения, или централизирано са били изпращани в пустеещи „мъртви” земи. Духовното лице се е определило като „поп”, но липсата на данни за потомци на духовни лица, потвърждава версията, за преселвания.  Поради липсата на по-нататъшни данни от Османските архиви е трудно да кажем дали селото е заличено по време на Али паша Янински или много по-рано. А, дали негови жители стават основатели на с. Псора, може да бъдат само едни безпочвени твърдения.

В спомени, документи, книги и в интернет сайтове като жители на това село се споменават следните лица:

Герг, Михал - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Демитри, Ангелани - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Дервиш Челеби – спахия; в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото притежаващ земя равна на един чифт волове за обработка; починал; правото за ползване на земята е придобил синът му, но името му не се споменава. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390 ./
Димитри, Малко - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Йорго, Койо - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Йорго, Стамад - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Кирко, Койо - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Койо, Димитри - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Коста - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./# след името е посочено „баща”, но в съседство няма жител на селото, който да е записан с бащино име Коста
Кочи, Геншо - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Кочи, Онания - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Кочи, Панайот - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Матия, Кирязко - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Никола Коста - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Никола, Петко - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Петко, Герг - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
поп Масин - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Пройко - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на семейство и жител на селото; собственик на бащиния. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
Селдо, Димитри - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./
20.Яни, Михал - в Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 390./


събота, 1 септември 2018 г.

Костурски край 2 - с. Връпско

Връпско /Върбичко/
 
Фрагмент от картата на Австро-Унгарския ГЩ, с розовите петна са отбелязани възможните места, където би могло да се намира с. Връпско, (Според мен би трябвало да е западно от Папратско). Мезрата Властар трябва да се намира някъде над с. Граче
Името на селото се свързва с мезрата Властар /Влашовица/ намираща се между селата Гърлени, Връпско и Папратско
Според Османският данъчен регистър от 1530 г. селото се споменава като Върбичко, чието землище е предоставено за зиамети и тимари на спахии. В него тогава е имало 94 пълни и 38 непълни християнски домакинства. Приходите, които внася селото в държавната хазна е 8403 акчета.
Следващото споменаване на селото е в Османският поименен данъчен регистър от 1568-1569 г., където е записано под името Връпско и заедно с мезрата Дренова (землището на мезрата не е в близост със селото) са включени в хасовете на султана. ( В същият документ се среща и мезрата Връпцка, в сведението си за нея писаря е записал: „Без рая, хас на негово превъзходителство Хъзър паша, спадаща към Хрупишча. Приходът от мезрата е 557 акчета”. Възможно е землището на мезрата да граничи с едно от селата Хиркош или Сиркош, което е неиндефицирано или с Тръстика. Двете села са включени в хаса на въпросния Хъзър паша. Ако приемем, че въпросната мезра е в близост до с. Тръстика, може да се изкаже предположение, че населението на Връпцка да е в основата на Връпско). През 1569 г. в него живеят 165 пълни и 35 непълни християнски домакинства (сред пълните домакинства са записани и 3 вдовишки). По броя на живущите в него домакинства селото се е нареждало на 4-то място по големина в кааза Иштин (Хрупишча) след Грамос, Осничани и Русичани. Приходът, който носи селото в държавната хазна е 10800 акчета. В землището на селото е имало и 4 еднодолапни воденици. Отглеждало се и грозде, защото е платен данък за направата на шира.
Сведения за селото липсват след 1569 г. В известният досега Османски данъчен регистър от 1636 г., в който се споменават само населените места с християнско население в Хрупишка кааза името на селото не се среща, което навежда на мисълта, че може населението му да е пренасочено към пустеещи „мъртви” земи в пределите на Османската империя или да е приело мюсюлманската религия, което е малко вероятно, защото щеше да си съществува. Възможно е и част от населението да се е заселило в някой съседни села. Съществуването на много духовни лица и на техни потомци говори, че за период от близо 40 години няма някакъв наложен миграционен процес. Това нарастване с близо 70 пълни домакинства, налага въпросът – дали са от естествен или механичен прираст, но писарят за никого не е посочил да е преселник.

В спомени, документи, книги и в интернет сайтове като жители на това село се споменават следните лица:


Андрич (Андрица), Мато - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Арванит, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Богдо, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Богдо, Павле - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Бойке (Тонка), Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Васо, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Вито, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Гого, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Гого, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Гогач (Гугач), Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Гогоч (Гугуч), Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Дако, Дука - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Димако, Вито - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Димако, Мешо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Димко, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Димо, Йорго – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Димо, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Димо, Мануки - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Димо, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Димо, Михо – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като жители на селото; неженени. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Димо, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Димо, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Димо, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Димо, Поло - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Димо, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Димо, Яни – двама  човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като жители на селото; неженени. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Димота, Пейо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Дуйо, Дука - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Дука, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Дука, Йорги - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Дука, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Дума, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Дундо, Богдо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Еврено, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Еврено, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Еврено, Михо – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Еврено, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Еврено, Пейо – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Емро - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава вдовицата Емро като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Ерина (Арбина), Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Жупан, Дука - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Ико (Енку), Дука - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Ико, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Йорги, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Йорги, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Йорги, Павле - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Йорги, Тодор - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Йорги, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Йорго, Коста - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Йорго, Мартин - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Йорго, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Йорго, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Йорго, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Йорго, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Йорго, Поло - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Йорго, Станиша - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Йорго, Тихо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Йоргуна, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Калайоер, Павле - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Киро, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Киро, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Киряки, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Койо, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Койо, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Кузма, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Кузма, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Мано - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава вдовицата на Мано  като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Мано, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Мано, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Манол, Дука - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Марин, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Марин, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Мартин, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Мато, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Мато (Пано), Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Мато, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Мато (Пано), Никола - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Мато (Мано), Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Мато, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Мато, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Мато, Тодор - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Мато, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Мешо, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Мило, Пейко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Михал, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Михо, Боне (Йоне) - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Михо, Димо – четирима човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинство и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423,424./
Михо, Йорги - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Михо, Киро - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Михо, Койо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Михо, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Михо, Тодор – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423,424./
Михо, Тодор - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Михо, Яни – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423,424./
Несир, Пейо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Никифор, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Никифор, Стано (Стайо) - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Никола, Коста - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Нуги (Йоги), Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Оливер, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Павло, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Пано (Нано), Стано - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Панчо, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Панчо (Пано), Мато - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Панчо (Янчо), Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Панчо (Манчо), Стефо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
папа Йорги - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
папа Кузма (Козма) - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
папа Петре - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
папа Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Папа, Еврено - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Папа, Йорги - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Папа, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Папакузма, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Папанестор, Богдо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Папанестор, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Папаяни, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Папако, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Параскева, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Пейо, Мартин - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Пейо, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Петко, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Петко, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Петко, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Петко, Мато - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Петко, Михо – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Петко, Райо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Петко, Стати - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Петко, Стойо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Петко, Тодор - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Петко, Яни – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Петро, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Петро, Тодор - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Петрия (Пирина), Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Пеце (Леце), Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Поло, Дука - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Рудо, Поло - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Стаки, Виши - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Сталко, Нугре - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стамо, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стамо, Пейо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Стано - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава вдовицата на Стано като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стано, Димо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Стано, Поло - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стати, Йорги - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Стати (Стане), Киро - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Степаки, Мато - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стефо, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стефо, Поло – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423,424./
Стефо, Стане - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Стефо, Христо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Стефо, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стойо, Димо – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стойо (Стано), Томо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стойко, Йорги - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Стойко, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Ташко (Яшко), Поло - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Тихо, Нике - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Тодор, Думо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Тодор, Йорги - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Тодор, Петре - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Тодор, Фома - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Тома, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Тома, Михо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Тома, Яни - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Челенка, Киро - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Яни, Димо – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Яни, Дука - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Яни, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Яни, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Яни, Коста - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Яни, Кузма - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Яни, Мартин - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Яни, Мешо - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Яни, Михо – четирима човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423,424./
Яни, Панич (Манич) - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
Яни, Петко – двама човека в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменават като глави на домакинства и жители на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 423./
Яни, Стати - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./
192.Янопуло, Яно - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 424./


четвъртък, 30 август 2018 г.

Костурски край 2 - с. Гърлени

Гърлени /Гърлани, Горлени,  Грлени/ дн. Χιονάτον

 
фрагмент от картата на Австро-Унгарския ГЩ представяща селото
Селото се намира на 18 км югозападно от гр. Костур, в подножието на връх Гълъмбевица.
При преброяването от 2001 г. селото е представено тогава като съставно в община (дем) Акритес, префектура Костур (Кастория).
За първи път селото се споменава в публикуваните Османските данъчни архиви от 1530 г. в каазата Иштин под името Гърлани. В документа е посочено че землището на селото е предоставено за зиамети и тимари на спахии. В него тогава има 15 пълни, 20 непълни и 3 вдовишки християнски домакинства. Приходът, който селото внася в държавната хазна е 4185 акчета.
панорамна снимка на селото
Според Османски данъчен регистър от 1568/1569 г. в землището на селото е имало 7 чифлика на тимариоти. Големината им не е уточнена, но по всяка вероятност са големи, колкото може да се изорат с един чифт волове. Според него в посочената година в селото са живеели 19 пълни християнски домакинства и 10 неженени мъже. В землището на селото е имало 1 воденица. Към землището на селото в различно време преди това попада земята на изоставените села /мезри/ - Власар (Влашовица – покрай тази мезра може що годе да бъде локализирано едно изчезнало село от картата на Костурско – с. Връпско, за което ще бъде следващата статия) и Корубина (предположението за Корубина почива на базата, че носи същият номер в дефтера, както и селото). Населението им дали се е прибавило, към това на Гърлени, или е преселено, някъде другаде е трудно да се каже в момента. Друг интересен момент от това време, е че един от притежателите на бащинии е посочен с албанското име Деде. Приходът в държавната хазна от селото с това на мезрата Корубина е 6800 акчета. Липсата на сведение за духовно лице в селото навежда на мисълта, че част от християнските домакинства са пренасочвани към пустеещи „мъртви” земи, но е трудно да се предположи техният брой.
Следващото споменаване на селото е в Османския данъчен архив от 1636 г. Сведенията в него се мъгляви и неясни. В тях се споменава, че като християнско население в махалите живеят 7 войнушки и 3 обикновени християнски домакинства. По всяка вероятност махалите са повече от две и броят на мюсюлманските домакинства, да е надхвърлял тези на християнските.
В края на ХІХ в. селото е помашко, намиращо се в Хрупишката нахия на Костурската кааза. Според Т. Симовски, населението променя вярата си в немирните години при управлението на Али паша Янински, но е твърде възможно това да е станало преди.
В пловдивската статистика селото е записано като Грлени и посочено, че се състои от 110 къщи, в които живеят 280 мюсюлмани.
През 1886 г. Схинас посочва, че в селото живеят 150 мюсюлмани.
В статистиката на Веркович е записано като Горлени, което се състои от 102 къщи, в които живеят 340 помаци.
За Ростковски селото се състои от 114 къщи, в които живеят 606 албанци мохамедани.
На картата на генералния щаб на Австроунгарската армия е посочено като с. Грлени.
Както В. Кънчов в статистиката си от 1900 г., така и гръцката статистика от 1905 г. го представят с 600 жители. Разликата е, че в първата са представени като помаци,  а във втората като турци.
изглед от селото днес
Макар и да не е посочено, че по време на Илинденското въстание, мъжкото население на селото да е участвало в башибозушките части, по всяка вероятност са вземали участие в разграбването и опожаляването на селищата от Долна Корешча.
В картата си Контогони го посочва като християнско село.
Според Георги Константинов /Бистрицки/ Гърлени преди Балканската война има 150 помашки къщи.
По време на Балканската война, селото е посетено от съединената Костурска чета на Васил Чекаларов, Иван Попов и Христо Силянов. Последният в книгата си „От Витоша до Грамос” е записал: „Със слава на лоши турци се ползуваха и помаците от село Гърлени…Физиономиите им, въпреки многото сродявания с турци и арнаути и въпреки систематичните усилия на властта да ги потурчи съвсем, са чисто славянски, а езикът им е благозвучен и с оригинално произношение старобългарски език… И все пак Гърлени в турско време бе резиденция на неколцина от най-ненавистните насилници и злодеи… Отказахме се да подпалим и къщата на Молла Демир: тя пък била слепена с къщите на други безобидни гърленци, пред чиито плачове и молби отстъпихме.”
След Балканската война селото е включено в пределите на гръцката държава.
При преброяването от 1913 г. се установява, че в  него живеят 700 човека, от които 388 мъже и 312 жени.
поглед към черквата "Св. Никола"
През 1918 г. селото е обявено за самостоятелна община.
Милойевич, през 1920 г. го посочва като село със 130 къщи, а населението като влахо – мохамеданско.
Преброяването от 1920 г. посочва, че в него живеят 738 жители, от които 412 мъже и 326 жени разпределени в 138 семейства.
До 1919 г. две семейства напущат Гърлени и се заселват в България, според Михаелидес.
През 1924 г. мюсюлманското население е изселено в Турция, а на негово място са заселени бежанци от Мала Азия и Понтос – 87 семейства, от които 58 от Мала Азия и 29 от Черноморието, с численост 331 човека.
В периодът 1931 – 1934 г. на бежанците са раздадени 3927 дка земя.
През 1928 г. селото е прекръстено на Хионато, което в превод означава „снежно”.
През с. г. селото наброява 326 жители, от които 154 мъже и 172 жени. Всички бежанци.
При преброяването през 1940 г. населението е 363 човека, от които 181 мъже и 182 жени, живеещи в 78 домакинства. Осем човека от селото живеят на друго място.
Броят на населението се запазва същият в края на Втората световна война.
По време на Гражданската война в Гърция, в селото се образуват банди от гръцки преселници, които тероризират съседните български села, но самото то не е сред пострадалите.
От селото комунистите извеждат 11 деца – бежанци, макар че на 9.2.1946 г. в своя доклад, го споменава като не организирано, но това е разбираемо.
Тринадесет негови жители се изселват към САЩ и Канада, в края на гражданската война.
През 1951 г. селото наброява 324 жители.
Надморската височина на селото е 960 м.

В спомени, документи, книги и в интернет сайтове като жители на това село се споменават следните лица:

Армутидис – семейство населяващо днес селото./виж:  lithoksou.net/ kastoria _gh_e.html./
Архонтопулос - семейство населяващо днес селото. ./виж:  lithoksou.net/ kastoria _gh_e.html./
Асанов, Шемо -  роден около 1863 г.; женен  с две дъщери; поляк на Амза бег; бил е няколко години харамия; обвинен, че е обезчестил жена от Оловраде заедно с поляка Сенко от с. Лъка; убит от Кузо Темелков. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с.242-244; Освободителното движение в Македония...,т.І,с.XLІХ./
Асанов, Ячо – брат на Шемо; едноок. /виж: Чекаларов, В. Дневник...,с.242-244./
Бали, Календер - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като притежател на чифлик в землището на селото; тимариот. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Берберакис - две фамилии има с това име днес в селото. ./виж: lithoksou.net/kastoria_gh _e.html./
Бахтияр –  бил е гавазин на българското училище в Костур; домакин на сборната чета на В. Чекаларов по време на Балканската война. /виж: Силянов, Хр. Писма и изповеди на...,с.548./
Вартанидис - семейство населяващо днес селото. /виж:  lithoksou.net/kastoria_gh_ e.html./
Василеядис - семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e. html./
Велко, Митан - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Велко, Христ - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Верверакис - семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/ kastoria_gh_e. html./
Гюрко, Йорго - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Деде - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като бивш притежател на бащиния, която след евентуалната му смърт е станала собственост на жителите на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Димитри - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като бивш притежател на бащиния, която след евентуалната му смърт е станала притежание на жителите на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Димитри, Илия - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Димитри, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./# възможно е да са братя с Илия Димитри
Димитриадис - семейство населяващо днес селото. /виж:  lithoksou.net/ kastoria_gh_e. html./
Димитро, Христ - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Драго, Марко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Ейнебей - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като притежател на чифлик в землището на селото; тимариот. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Ейнехан, Шахин - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като притежател на чифлик в землището на селото; тимариот. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Елефтерио - семейство населяващо днес селото. /виж:  lithoksou.net/ kastoria_gh_e. html./
Емануилидис - семейство населяващо днес селото. /виж:  lithoksou.net/kastoria_gh_e. html./
Жутко, Бошко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Калода, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Калоян, Димитри - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Каравасилис – три фамилии има с това име днес в селото. /виж:  lithoksou.net/kastoria _gh_e.html./
Каралиотис - семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh _e.html./
Караниколас - две фамилии има с това име днес в селото. /виж:  lithoksou.net/kastoria _gh_e.html./
Кекилоглу - три фамилии има с това име днес в селото. /виж:  lithoksou.net/kastoria_gh _e.html./
Кесидис – семейство населяващо днес селото. /виж:lithoksou.net/ kastoria_gh_e.html./
Костис - три фамилии има с това име днес в селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e. html./
Костопулос – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e. html./
Лугара /Логара/, Димитри - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Манолидис – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh _e.html./
Меселидис – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e.html./
Михал, Димитри - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Михаила, Мало /Кало/ - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487-488./
Молла Демир – спахия; устройвал срамни оргии из Корешчата преди създаването на ВМОРО; помощник на Юмер ага; прославил се със своята жестокост; било е решено да бъде наказан от ВМОРО през 1899 г., но по попогрешка е убит друг; подпалил с башибозушката си банда селата Яновени и Калевишча по време на Балканската война. /виж: Силянов, Хр. Писма и изповеди на...,с.546,547,579; Освободителното движение в Македония...,т.І,с. ХХ./
Мустафа, Сефер - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като притежател на чифлик в землището на селото; тимариот. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Мустафа, Хюсеин - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като притежател на чифлик в землището на селото; тимариот. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Никола, Стойко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Николаидис – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e. html./
Панайотидис - две фамилии има с това име днес в селото. /виж: lithoksou.net/kastoria _gh_e.html./
Папаанагностоу – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria _gh_e.html./
Пейо, Марко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Петко, Милош - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Пиргелис – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e.html./
Пройко, Пеянко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Раде, Марко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Раче /Рака/, Бошко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Раче /Рака, Заче/, Димитри - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Раче /Рака/, Коста - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Савулидис - три фамилии има с това име днес в селото. /виж: lithoksou.net/kastoria _gh_e.html./
Салибудко – предводител на башибозушка банда по време на Балканската война и опожарил селата Яновени и Калевишча. /виж: Силянов, Хр. Писма и изповеди на...,с.579./
Синан, Ейнехан - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като притежател на чифлик в землището на селото; тимариот. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Синан, Исхак - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като притежател на чифлик в землището на селото; тимариот. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Скетерис - две фамилии има с това име днес в селото. /виж: lithoksou.net/kastoria _gh_e.html./
Съръоглу – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e.html./
Танко, Димитри - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Танко, Йован - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./
Танко, Петко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Танко, Продан - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като жител на селото; неженен. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Танко, Стамко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./ #възможно е да са баща и син с Танко, Янко
Тодор, Милош - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 488./
Тунтас – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e.html./
Тругутис - три фамилии има с това име днес в селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh _e.html./
Хаджидимитриу - семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/ kastoria_gh _e.html./
Циганис – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e.html./
Чаридис – семейство населяващо днес селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh_e.html./
Язицидис – пет фамилии живеят момента в селото. /виж: lithoksou.net/kastoria_gh _e.html./
Янасмоглу – има две фамилии с това име в момента в селото. /виж: lithoksou.net/ kastoria_gh_e.html./

74.Янко, Танко - в османски данъчен регистър от 1568/1569 г. се споменава като глава на домакинство и жител на селото. /виж: Опширен пописен дефтер за казите Горица, Биглишта и Хрупишта…, с. 487./